Mechanizm docisku sprzęgła oraz jego objawy zużycia

Docisk sprzęgła – zasada działania

Docisk sprzęgła jest bardzo istotnym elementem, od którego zależy praca pary ciernej. Docisk sprzęgła jest częścią odpowiadającą za rozwinięcie prawidłowej siły tarcia na powierzchniach współpracujących. Jeżeli docisk sprzęgła będzie zbyt słaby może wystąpić względny poślizg skutkujący szybszym zużyciem elementów pary ciernej – głównie tarczy sprzęgła oraz tarczy docisku.

Budowa

Pokrywa sprzęgła czyli zewnętrzna część docisku sprzęgła jest przykręcona za pomocą śrub do koła zamachowego znajdującego się na wale korbowym silnika a także połączona sprężyną płytkową z pierścieniem docisku sprzęgła – jego tarczą. Docisk sprzęgła na zasadzie tarcia współpracuje z tarczą sprzęgłową znajdująca się na wałku sprzęgłowym skrzyni biegów.

Objawy zużycia docisku sprzęgła

Elementy układu sprzęgła ulegają nie tyle uszkodzeniu, co zużyciu w związku z ich eksploatacją. Jest to normalna sytuacja, ponieważ układ sprzęgła jest jednym z najczęściej wykorzystywanych części w trakcie jazdy samochodem, dotyczy to głównie pojazdów, które są eksploatowane głównie do jazdy miejskiej. Ciągłe zatrzymywanie się na światłach, częste zmiany prędkości oraz poruszanie się w korkach sprawiają, iż pedał sprzęgła, skrzynia biegów oraz elementy łączące poddawane są nieustającej pracy.

Docisk sprzęgła najczęściej ulega uszkodzeniu z powodu zużycia powierzchni tarczy dociskowej, na której w wyniku tarcia o okładzinę tarczy sprzęgła tworzą się rysy oraz przebarwienia. We fragmencie, w którym dotykają się sprężyna membranowa docisku sprzęgła oraz łożyska oporowe tworzy się również tzw. słoneczko, będące charakterystycznym wyżłobieniem.

Zmianie ulega także elastyczność sprężyny tarczowej, pozwalającej odpychać docisk sprzęgła od koła zamachowego w momencie wciśnięcia pedału sprzęgła. Sprężyna wyrabia się pod wpływem wytwarzanej podczas pracy wysokiej temperatury oraz zmęczenia materiału, co może być wyraźnie odczuwalne w trakcie wciskania pedału sprzęgła.

Niepokojący dźwięk przypominający turkot pod wciśnięciu pedału sprzęgła może być także spowodowany zużyciem smaru na łożysku, co oznacza  konieczność jego wymiany. Łożyska sprzęgła produkowane i sprzedawane są z taką ilością smaru, która powinna wystarczyć na cały okres ich eksploatacji.

Powinniśmy jednocześnie wymienić za jednym razem cały komplet sprzęgła tzn. docisk sprzęgła, tarczę sprzęgła oraz łożysko sprzęgła. Wszystkie te elementy mają określoną żywotność, w związku z czym istnieje wysokie ryzyko iż po wymianie jednego z elementów zepsułby się następny.